BK Tech spol. s r.o.

Založenie spoločnosti

Firma vznikla v roku 1996 ako montážna spoločnosť pôsobiaca v oblasti montáže vzduchotechniky, klimatizácie a elektromontáže, ktorá sa postupne rozšírila na montáž chladenia a konštrukciu dodávok chladiacich a mraziacich boxov. Dnes zabezpečuje okrem už spomínaných častí kompletnosť v oblasti energetiky, kúrenia, tepelných čerpadiel a sanity.

Činnosť firmy

Činnosť je zameraná na poradenstvo, vlastnú projekciu a projekciu v spojení s projektantmi s vysoko špeciálnym zameraním a to v oblasti personálnej, technologickej a špeciálnej vrátane čistých priestorov a kompletného technického zabezpečenia budov. Firma si kladie za obzvlášť dôležitú úlohu zaradiť sa k popredným dodávateľom v oblasti nízkoenergetických zdrojov tepla a celého súboru na ňu naväzujúceho merania a regulácie.

Značka kvality

V dobe širokého sortimentu tuzemských a zahraničných dodávateľov zdrojov a komponentov v ponúkaných oblastiach nepovažujeme za účelné znásobovať počet výrobcov, ale vytvárať z ponúkaného sortimentu to najkvalitnejšie čím môžeme zákazníka uspokojiť kvalitným výberom, ale tiež kvalitou dobre prevedenej montáže. Vo vzťahu voči našim zákazníkom a obchodným partnerom chceme, aby o nás vedeli viac. Aby tí, ktorí sú pre nás kľúčovou hodnotou vedeli, čo je u nás nové, aké máme plány a čím dokážeme prispieť k rozvoju ich podnikania. Náš trhový priestor, ktorý pokrýva celé Slovensko sa nám darí rozširovať i mimo Slovenska a to v Rusku, na Ukrajine, Maďarsku, Česku a Rakúsku.