NAŠA SPOLOČNOSŤ HĽADÁ VHODNÝCH
ZAMESTNANCOV NA MIESTA:

Kurenár

Vzduchotechnik

Chladiar

Pre bližie informácie nás kontaktujte.