NAŠA SPOLOČNOSŤ HĽADÁ VHODNÝCH ZAMESTNANCOV NA MIESTA:

Kúrenár

Vzduchotechnik

Chladiar

Pre bližie informácie nás kontaktujte.