V oblasti vzduchotechniky sme k dispozícii firmám, hotelom, reštauráciám
a prevádzkam, ktoré si vyžadujú odvetranie a zabezpečenie čerstvého vzduchu v týchto priestoroch.