Zariadeniam, ktoré prevádzkujú reštauračné, hotelové, potravinárske
a obchodnovýrobné služby ponúkame dodávku a montáž chladiacich
a mraziacich boxov, šokovacích boxov, vitrín, výrobníkov ľadu a ostatný sortiment chladiacich a mraziacich zariadení potrebných pre plynulý
a bezproblémový chod týchto zariadení.